Corona revalidatieprogramma

Binnen Fysioletic is het mogelijk om  te revalideren na het doormaken van Covid19. Wij    hebben tijdens de intelligente lockdown de tijd genomen om ons te verdiepen in de specialistische behandeling na Covid19.  

Middels een persoonlijk behandelplan helpen wij je binnen ons netwerk van huisartsen,  ergotherapeuten, dietisten en psychologen aan jouw herstel na Covid19.

 

 Minister Van Ark (Medische zorg) heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen en besloten om eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige klachten hebben ten gevolge van COVID-19, tot het basispakket toe te laten. De paramedische herstelzorg die het betreft bestaat uit maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 8 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek. 

Aan deze voorwaardelijke, tijdelijke toelating worden wel voorwaarden gesteld. Aan al deze voorwaarden moet voldaan worden:

  • Een verwijzing (voor fysio-/oefentherapie, ergotherapie en/of diëtetiek) door een medisch specialist of huisarts is vereist
  • De eerste behandeling dient binnen één maand na verwijzing plaats te vinden
  • De herstelzorg geldt voor een maximale duur van 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting)
  • Na 6 maanden vindt evaluatie plaats. Als de zorg moet worden voortgezet, is een indicatie voor verlenging door een medisch specialist vereist
  • De aanspraak is inclusief multidisciplinaire afstemming en coördinatie (dit maakt dus deel uit van de prestaties)
  • Na 3 maanden rapporteert iedere betrokken paramedicus aan de huisarts over de voortgang van de behandeling
  • De paramedicus handelt en rapporteert volgens de door beroepsgroep gehanteerde standpunten en/of richtlijnen aangaande COVID-zorg
  • De patiënt dient toestemming te geven dat behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Wil jij gebruik maken van dit revalidatieprogramma, neem dan contact met ons op. 

Actueel

Nieuwe ‘Dassen TrailRun’ in het voorjaar in Ermelo!

Zaterdag 4 maart 2023, tijdens de voorjaarvakantie, zal het startsein worden gegeven van de 1e 'Dassen TrailRun'. Het is een TrailRun in Ermelo voor zowel jong als oud. De jongsten kunnen 4 maart meedoen aan de 1km Kids-TrailRun. Het parkoers kent een ronde en als TrailRunner kan je inschrijven voor de 3km, (6-9km), (12-15km) en voor de 'Trail-bikkels' is er een 'DAS MASTER TRAIL' van 30km (10 rondjes). Tijdens de doorkomsten van dit onderdeel moeten TrailRunners het startnummer bij doorkomst in het Traildorp laten afstempelen.   (lees verder)

Workshop ‘Hoe voeding en beweging invloed heeft op je herstel na COVID-19‘

Worstel jij of iemand die je kent met de gevolgen van een Covid-19 besmetting? Kom dan naar de workshop op dinsdag 29 maart.

De Covid-19 besmetting haalt nu haast het nieuws niet meer, maar dagelijks worstelen nog heel veel mensen met de gevolgen van hun besmetting. Ze zijn moe, futloos, hebben moeite zich te concentreren, verliezen gewicht, hebben weinig eetlust en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Soms zijn het ook vage klachten waar je last van hebt en wil je daar niet echt bij stilstaan.

(lees verder)

MS Zorg Nederland

MS zorg Nederland staat voor regionale netwerken van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In deze regio is het netwerk Harderwijk – Lelystad actief in de behandeling en begeleiding dichtbij huis. Binnen dit netwerk werken neurologen, revalidatieartsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten, logopedisten, psychologen en fysiotherapeuten nauw samen.

Pluspraktijk

Flexibele openingstijden

Persoonlijke aandacht

Wetenschappelijk

Hoogopgeleide therapeuten

© Fysioletic 2016-2024 • Privacy verklaring