Corona revalidatieprogramma

Binnen Fysioletic is het mogelijk om  te revalideren na het doormaken van Covid19. Wij    hebben tijdens de intelligente lockdown de tijd genomen om ons te verdiepen in de specialistische behandeling na Covid19.  

Middels een persoonlijk behandelplan helpen wij je binnen ons netwerk van huisartsen,  ergotherapeuten, dietisten en psychologen aan jouw herstel na Covid19.

 

 Minister Van Ark (Medische zorg) heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen en besloten om eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige klachten hebben ten gevolge van COVID-19, tot het basispakket toe te laten. De paramedische herstelzorg die het betreft bestaat uit maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 8 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek. 

Aan deze voorwaardelijke, tijdelijke toelating worden wel voorwaarden gesteld. Aan al deze voorwaarden moet voldaan worden:

  • Een verwijzing (voor fysio-/oefentherapie, ergotherapie en/of diëtetiek) door een medisch specialist of huisarts is vereist
  • De eerste behandeling dient binnen één maand na verwijzing plaats te vinden
  • De herstelzorg geldt voor een maximale duur van 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting)
  • Na 6 maanden vindt evaluatie plaats. Als de zorg moet worden voortgezet, is een indicatie voor verlenging door een medisch specialist vereist
  • De aanspraak is inclusief multidisciplinaire afstemming en coördinatie (dit maakt dus deel uit van de prestaties)
  • Na 3 maanden rapporteert iedere betrokken paramedicus aan de huisarts over de voortgang van de behandeling
  • De paramedicus handelt en rapporteert volgens de door beroepsgroep gehanteerde standpunten en/of richtlijnen aangaande COVID-zorg
  • De patiënt dient toestemming te geven dat behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Wil jij gebruik maken van dit revalidatieprogramma, neem dan contact met ons op. 

Afspraak maken

Actueel

Welkom Tim!

Vanaf 6 september komt Tim stage lopen in onze praktijk. Tim zit in het 3e jaar van de Fysiotherapie-opleiding (Amsterdam) en woont in Zeewolde.

Hieronder stelt Tim zich voor:

Mijn naam is Tim van der Kuijl en ben 23 jaar en zit nu in het derde jaar van de opleiding fysiotherapie in Amsterdam.

(lees verder)

MS Zorg Nederland

MS zorg Nederland staat voor regionale netwerken van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In deze regio is het netwerk Harderwijk – Lelystad actief in de behandeling en begeleiding dichtbij huis. Binnen dit netwerk werken neurologen, revalidatieartsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten, logopedisten, psychologen en fysiotherapeuten nauw samen.

Praktijk beschikt over AED

Een veilig gevoel! Dat is belangrijk bij het sporten. Daarom hangt er bij binnenkomst in de praktijk een AED.

Deze AED is aangemeld bij HartslagNu en kan daarom gebruikt worden door zijn hulpverleners tijdens kantooruren. 

Pluspraktijk

Flexibele openingstijden

Persoonlijke aandacht

Wetenschappelijk

Hoogopgeleide therapeuten

© Fysioletic 2016-2021 • Privacy verklaring